Kollektivt kulturarv

Databas, digitalisering, långtidslagring och webbpublicering.

Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum samt flera av länets hembygdsföreningar driver tillsammans Kollektivt kulturarv. Syftet är att bidra till att hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs.

Här hittar du mer om samarbetet. 

Och här kan du söka bilder.

Bilden kommer från Danderyds hembygdsförening och är troligtvis fotograferad av Axel Pehrson runt 1900.