Arbetsliv

Arbetet är en stor del av våra liv. Men arbetet såg annorlunda ut förr. Jämfört med dagens IT- och tjänstesamhälle sjöd det av aktiviteter utomhus för hundra år sedan. Alla händer behövdes när skörden togs in och även barnen fick hugga i. Arbetstimmarna var långa och i fabrikerna var arbetet måhända ganska enahanda och ofta även farligt.